Rady i uwagi dla użytkowników soczewek kontaktowych


Pacjenci chcący bezpiecznie nosić soczewki kontaktowe powinni przestrzegać zaleceń Okulisty-kontaktologa w zakresie ich użytkowania. Niewłaściwe stosowanie soczewek kontaktowych może prowadzić do poważnego uszkodzenia oczu. Czasami choroby oczu, w tym owrzodzenia rogówki, mogą rozwinąć się i doprowadzić do utraty wzroku.

Wyniki badań są następujące:

 • Średnia roczna częstość występowania wrzodziejącego zapalenia rogówki u osób noszących soczewki kontaktowe w trybie dziennym jest oceniana na około 4,1 na 10000 osób i na około 20,9 na 10000 u osób stosujących soczewki w systemie przedłużonego noszenia (bez zdejmowania na noc).
  Przedłużone noszenie soczewek kontaktowych obarczone jest 4 do 5 razy większym, ryzykiem wystąpienia owrzodzenia rogówki w porównaniu z noszeniem dziennym. Wykluczając z porównania użytkowników soczewek w trybie dziennym noszących je czasem przez całą dobę oraz użytkowników soczewek w trybie przedłużonym zdejmujących je czasem na noc, ryzyko to jest 10 do 15 razy większe u noszących soczewki bez zdejmowania na noc, niż u noszących soczewki tylko w dzień.
 • Gdy noszący soczewki w trybie dziennym nie zdejmują ich przez całą dobę (niezgodnie ze wskazaniami okulisty-kontaktologa), ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia rogówki jest 9 razy większe w porównaniu z noszącymi tylko w trybie dziennym.
 • Ryzyko owrzodzenia rogówki jest 3 do 8 razy większe u palaczy niż u osób niepalących.
 • Ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia rogówki można zmniejszyć przez dokładne przestrzeganie higieny oraz zasad użytkowania soczewek kontaktowych.

OSTRZEŻENIE: Soczewki z filtrem UV nie zastępują okularów ochronnych, (takich jak gogle czy okulary przeciwsłoneczne) blokujących szkodliwe promieniowanie UV, ponieważ nie zakrywają one całkowicie oczu i ich okolic.

Uwaga: Długotrwałe wystawianie się na promieniowanie UV jest jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaćmy. Jest to zależne od warunków naturalnych (szerokość geograficzna, ukształtowanie terenu, zachmurzenie) od czynników indywidualnych (długość i rodzaj czynności wykonywanych na świeżym powietrzu). Mimo, że soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym to ich efektywność w zapobieganiu i redukcji schorzeń oczu nie została dotychczas odpowiednio udokumentowana. W celu uzyskania szczegółów informacji skonsultuj się ze Okulistą-kontaktologiem.

Ważne informacje

 • Jeśli nosisz soczewki, które zmieniają kolor Twoich oczu możesz odczuwać chwilową różnicę w widzeniu z powodu obecności barwnika w Twojej soczewce, szczególnie w warunkach słabszego oświetlenia. Jeśli różnica w widzeniu utrzymuje się kiedy je nosisz, ważne jest abyś skonsultował się ze swoim okulistą.
 • Przed opuszczeniem gabinetu powinieneś umieć sprawnie zdjąć swoje soczewki.
  Zdejmij natychmiast soczewki, gdy Twoje oczy zaczerwienią się lub ulegną podrażnieniu.
 • Zawsze informuj lekarza, że nosisz soczewki kontaktowe.
 • Zawsze poradź się okulisty przed użyciem jakichkolwiek kropli do oczu.
 • Niektóre leki, np. antyhistaminowe, obkurczające śluzówki, moczopędne, obniżające napięcie mięśniowe, uspokajające i zapobiegające chorobie lokomocyjnej, mogą powodować suchość oczu, nieostre widzenie lub zwiększać czucie soczewki w oku.
 • U kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne podczas noszenia soczewek kontaktowych mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub gorsza tolerancja soczewek.
 • Tak jak w przypadku noszenia wszystkich innych soczewek regularne wizyty kontrolne są niezbędne do utrzymywania zdrowia oczu.
 • Dla zdrowego, komfortowego widzenia niezbędne jest noszenie soczewek kontaktowych zgodnie z zaleceniami. Są to soczewki jednorazowego użycia, służące do noszenia dziennego. Po użyciu należy je wyrzucić.
 • Okulista musi być poinformowany o historii Twoich chorób i powinien zarekomendować system odpowiadający Twoim potrzebom.
 • Zapytaj okulistę o noszenie soczewek kontaktowych w czasie pływania i uprawiania sportów wodnych. Kontakt soczewki z wodą w czasie pływania oraz warunki w solarium mogą zwiększyć ryzyko infekcji oczu.
 • Unikaj wszelkich szkodliwych lub drażniących dymów i oparów podczas noszenia soczewek.
 • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze pytaj swojego okulistę.

Jeśli jakiekolwiek środki chemiczne dostaną się do oczu:

NATYCHMIAST OBFICIE PRZEMYJ OCZY BIEŻĄCĄ WODĄ I BEZZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM OKULISTĄ LUB UDAJ SIĘ DO SZPITALA NA OSTRY DYŻUR.

Samokontrola:

Co najmniej raz dziennie powinieneś przeprowadzić prosty test.

Zadaj sobie następujące pytania:

 1. Jak sie czuję w moich soczewkach?
 2. Jak wyglądają moje oczy?
 3. Czy nadal dobrze widzę?

Powinieneś natychmiast zdjąć soczewki, jeśli stwierdzisz któryś z następujących problemów:

 • - Swędzenie, pieczenie czy szczypanie oczu.
 • Uczucie ciała obcego w oku.
 • Nadmierne łzawienie, wydzielinę, zaczerwienienie oka.
 • Rozmycia obrazu, tęcza lub obwódki wokół przedmiotów; suchość oczu może pojawić się, jeśli soczewki noszone są zbyt długo lub w trybie przedłużonym.
 • Gorsza niż wcześniej tolerancja soczewki.
 • Jeśli dyskomfort i inne dolegliwości ustąpią po zdjęciu soczewki, sprawdź czy nie jest uszkodzona, brudna, czy nie ma na niej obcego ciała. Jeśli tak, to wyrzuć tę soczewkę i załóż świeżą.

Jeśli problem utrzymuje się, zdejmij soczewkę i niezwłocznie skonsultuj się ze swoim okulistą-kontaktologiem.
Każdy z wymienionych objawów może wskazywać na poważne schorzenie, takie jak infekcja czy owrzodzenie rogówki. Wczesna diagnoza i szybkie leczenie są konieczne do uniknięcia poważnych uszkodzeń oczu.

PAMIETAJ – ZMIANY SĄ SYGNAŁEM OSTRZEGAWCZYM.

Jeśli masz wątpliwości, zdejmij soczewki.

Podsumowanie:

W przypadku noszenia jakichkolwiek soczewek kontaktowych muszą być przestrzegane podstawowe zasady ochrony i poprawy wzroku. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpiecznego noszenia soczewek. Regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne dla utrzymania jakości widzenia i zdrowia. Wysokie standardy higieny są niezbędne.

 • NIGDY nie śpij w soczewkach – zawsze zdejmuj je przed snem.
 • Zakładaj tylko soczewki sterylne.
 • NIGDY nie używaj wody z kranu do spłukiwania soczewek.
 • NIGDY nie noś soczewek dłużej niż przez zalecony okres.
 • Jeśli wystąpią problemy, takie jak zaczerwienienie, podrażnienie oka, zamazane widzenie NATYCHMIAST zdejmij soczewki i skontaktuj się ze Okulistą-kontaktologiem.
 • Zawsze miej przy sobie okulary, abyś nigdy nie był zmuszony nosić soczewki, gdy nie powinienieś. Jeśli soczewki kontaktowe są Twoją podstawową metodą korekcji wzroku, okulary powinny być niezbędnym zabezpieczeniem.

W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści ze stosowania soczewek kontaktowych najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń okulisty oraz zasad zawartych w niniejszym poradniku.

TOP