Rady i uwagi dla użytkowników soczewek kontaktowych


Pacjenci chcący bezpiecznie nosić soczewki kontaktowe powinni przestrzegać zaleceń Okulisty-kontaktologa w zakresie ich użytkowania. Niewłaściwe stosowanie soczewek kontaktowych może prowadzić do poważnego uszkodzenia oczu. Czasami choroby oczu, w tym owrzodzenia rogówki, mogą rozwinąć się i doprowadzić do utraty wzroku. Wyniki badań są następujące:
Średnia roczna częstość występowania wrzodziejącego zapalenia rogówki u osób noszących soczewki kontaktowe w trybie dziennym jest oceniana na około 4,1 na 10000 osób i na około 20,9 na 10000 u osób stosujących soczewki w systemie przedłużonego noszenia (bez zdejmowania na noc).
Przedłużone noszenie soczewek kontaktowych obarczone jest 4 do 5 razy większym, ryzykiem wystąpienia owrzodzenia rogówki w porównaniu z noszeniem dziennym. Wykluczając z porównania użytkowników soczewek w trybie dziennym noszących je czasem przez całą dobę oraz użytkowników soczewek w trybie przedłużonym zdejmujących je czasem na noc, ryzyko to jest 10 do 15 razy większe u noszących soczewki bez zdejmowania na noc, niż u noszących soczewki tylko w dzień.
Gdy noszący soczewki w trybie dziennym nie zdejmują ich przez całą dobę (niezgodnie ze wskazaniami okulisty-kontaktologa), ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia rogówki jest 9 razy większe w porównaniu z noszącymi tylko w trybie dziennym.
Ryzyko owrzodzenia rogówki jest 3 do 8 razy większe u palaczy niż u osób niepalących.
Ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia rogówki można zmniejszyć przez dokładne przestrzeganie higieny oraz zasad użytkowania soczewek kontaktowych.
OSTRZEŻENIE: Soczewki z filtrem UV nie zastępują okularów ochronnych, (takich jak gogle czy okulary przeciwsłoneczne) blokujących szkodliwe promieniowanie UV, ponieważ nie zakrywają one całkowicie oczu i ich okolic.
Uwaga: Długotrwałe wystawianie się na promieniowanie UV jest jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaćmy. Jest to zależne od warunków naturalnych (szerokość geograficzna, ukształtowanie terenu, zachmurzenie) od czynników indywidualnych (długość i rodzaj czynności wykonywanych na świeżym powietrzu). Mimo, że soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym to ich efektywność w zapobieganiu i redukcji schorzeń oczu nie została dotychczas odpowiednio udokumentowana. W celu uzyskania szczegółów informacji skonsultuj się ze Okulistą-kontaktologiem.

Ważne informacje:

Jeśli nosisz soczewki, które zmieniają kolor Twoich oczu możesz odczuwać chwilową różnicę w widzeniu z powodu obecności barwnika w Twojej soczewce, szczególnie w warunkach słabszego oświetlenia. Jeśli różnica w widzeniu utrzymuje się kiedy je nosisz, ważne jest abyś skonsultował się ze swoim okulistą.
Przed opuszczeniem gabinetu powinieneś umieć sprawnie zdjąć swoje soczewki.
Zdejmij natychmiast soczewki, gdy Twoje oczy zaczerwienią się lub ulegną podrażnieniu.
Zawsze informuj lekarza, że nosisz soczewki kontaktowe.
Zawsze poradź się okulisty przed użyciem jakichkolwiek kropli do oczu.
Niektóre leki, np. antyhistaminowe, obkurczające śluzówki, moczopędne, obniżające napięcie mięśniowe, uspokajające i zapobiegające chorobie lokomocyjnej, mogą powodować suchość oczu, nieostre widzenie lub zwiększać czucie soczewki w oku.
Jeśli jakiekolwiek środki chemiczne dostaną się do oczu:

NATYCHMIAST OBFICIE PRZEMYJ OCZY BIEŻĄCĄ WODĄ I BEZZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM OKULISTĄ LUB UDAJ SIĘ DO SZPITALA NA OSTRY DYŻUR.

U kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne podczas noszenia soczewek kontaktowych mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub gorsza tolerancja soczewek.
Tak jak w przypadku noszenia wszystkich innych soczewek regularne wizyty kontrolne są niezbędne do utrzymywania zdrowia oczu.
Dla zdrowego, komfortowego widzenia niezbędne jest noszenie soczewek kontaktowych zgodnie z zaleceniami. Są to soczewki jednorazowego użycia, służące do noszenia dziennego. Po użyciu należy je wyrzucić.
Okulista musi być poinformowany o historii Twoich chorób i powinien zarekomendować system odpowiadający Twoim potrzebom.
Zapytaj okulistę o noszenie soczewek kontaktowych w czasie pływania i uprawiania sportów wodnych. Kontakt soczewki z wodą w czasie pływania oraz warunki w solarium mogą zwiększyć ryzyko infekcji oczu.
Unikaj wszelkich szkodliwych lub drażniących dymów i oparów podczas noszenia soczewek.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze pytaj swojego okulistę.

Samokontrola:

Co najmniej raz dziennie powinieneś przeprowadzić prosty test.

Zadaj sobie następujące pytania:

1. Jak sie czuję w moich soczewkach?

2. Jak wyglądają moje oczy?

3. Czy nadal dobrze widzę?

Powinieneś natychmiast zdjąć soczewki, jeśli stwierdzisz któryś z następujących problemów:

– Swędzenie, pieczenie czy szczypanie oczu.
– Uczucie ciała obcego w oku.
– Nadmierne łzawienie, wydzielinę, zaczerwienienie oka.
– Rozmycia obrazu, tęcza lub obwódki wokół przedmiotów; suchość oczu może pojawić się jeśli – – soczewki noszone są zbyt długo lub w trybie przedłużonym.
– Gorsza niż wcześniej tolerancja soczewki.
– Jeśli dyskomfort i inne dolegliwości ustąpią po zdjęciu soczewki, sprawdź czy nie jest uszkodzona, brudna, czy nie ma na niej obcego ciała. Jeśli tak, to wyrzuć tę soczewkę i załóż świeżą.

Jeśli problem utrzymuje się, zdejmij soczewkę i niezwłocznie skonsultuj się ze swoim okulistą-kontaktologiem.
Każdy z wymienionych objawów może wskazywać na poważne schorzenie, takie jak infekcja czy owrzodzenie rogówki. Wczesna diagnoza i szybkie leczenie są konieczne do uniknięcia poważnych uszkodzeń oczu.

PAMIETAJ- ZMIANY SĄ SYGNAŁEM OSTRZEGAWCZYM.

Jeśli masz wątpliwości, zdejmij soczewki.

Podsumowanie:

W przypadku noszenia jakichkolwiek soczewek kontaktowych muszą być przestrzegane podstawowe zasady ochrony i poprawy wzroku. Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpiecznego noszenia soczewek. Regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne dla utrzymania jakości widzenia i zdrowia. Wysokie standardy higieny są niezbędne.
NIGDY nie śpij w soczewkach – zawsze zdejmuj je przed snem.
– Zakładaj tylko soczewki sterylne.
NIGDY nie używaj wody z kranu do spłukiwania soczewek.
NIGDY nie noś soczewek dłużej niż przez zalecony okres.
Jeśli wystąpią problemy, takie jak zaczerwienienie, podrażnienie oka, zamazane widzenie NATYCHMIAST zdejmij soczewki i skontaktuj się ze Okulistą-kontaktologiem.
Zawsze miej przy sobie okulary, abyś nigdy nie był zmuszony nosić soczewki, gdy nie powinienieś. Jeśli soczewki kontaktowe są Twoją podstawową metodą korekcji wzroku, okulary powinny być niezbędnym zabezpieczeniem.

W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści ze stosowania soczewek kontaktowych najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń okulisty oraz zasad zawartych w niniejszym poradniku.

TOP